Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Piyrszo strona
Ślōnsk znany a niyznany
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

 

Godōmy po naszymu


Zy mie ni ma żodyn rechtōr, tōż nie byda Was sam „uczōł” godać po naszymu. Sprōbuja yno wyjaścić pora spraw, z kerymi sōm mōm problymy, abo coch sie z nimi spotkoł na ślōnskich forach. Na pewno nie bydzie to cało wiedza o slōnskij godce, a jedynie pora przikładów. Kto chce sie dowiedzieć wiyncyj, to musi poszukać w fachowych ksiōnżkach.


Na poczōntku pora uwag; kaj bydzie pisać „ō”, to je to ślōnsko literka, tako ja we słowie kōń, słōńce.


Byda sam pisoł podle rybnickij pisownie, tōż na pewno bydzie to trocha inksze, niż kole Katowic, abo kole Opolo, tōż Wy piszcie, abo godejcie, jako sie godo u Was.


Przikłady:


Was – wos
kery – ftory
 ni – niy
 był – bōł
sztwierć - ćwierć


Mie sie rozchodzi bardzij o to, co by sam pokozać pora ślōnskich słōwek i zastosować ich we zdaniach.


Byda sam dociepowoł materiały, tōż czytejcie i piszcie uwagi. Piszcie tyż, z czym mocie problymy w godce, abo jaki felery znojdziecie w tych mojich tekstach
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Słownik ślōnsko-polski      słówka   zwroty  potocznie

 
 
 
 

Jako odmiyniomy nazwiska po ślonsku?


 

 

 

 

Ślōnski literki, abo kot rasy buldog

Dziyń Jynzyka Ojczystego

Czy Ślónzoki to sóm "paciuloki"

 

(Po)kómbinuj

 

 

 

 

 

Amerykón w Lóndynie

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}