Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2015.04.19

Karawanning 

Wy mocie swoji bryczki,
VW-yje, a Audi-ce,
A jo wyciōngōm dycki
Mōj autok ze pywnice,
A ō nic sie niy starōm,
Bo jada starōm karōm.
Rugzak tam leży na nij -
To je mōj karawaning.
Niy trzeba mi bynziny,
W lesie se stana driny,
Deka ciepna pod strōmym,
A już gotowi sōm my.
To je mōj cołki „biwak”:
Na karze kista piwa,
A sznita chleba z tłōstym,
A drugo z jakim wōsztym.
Yno słōńce wyświyci,
A zacznōm śpiywać ptoki,
To kara człowiek chyci,
A ruszo w świat szyroki.
Niy trzeba żodnej bryki,
Niy trzeba mi wygody,
Styknie trocha muzyki,
Świyżego luftu, wody.
Je żech wesoły Stanik,
A rod mōm karawaning,
Mōm kara, rugzak na nij,
A hefty na pisani.
Tak siedza pod sośniczkōm,
A opisuja życie,
Choć prowda pisza dycko,
I tak niy uwierzicie...


Fojerman


 

Mōj nowy sposōb na łacne rajzowani - karawanning.

(je opatyntowany, tōż niy próbujcie go naśladować)

Fojerman 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}