Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2006.07.03

Studziynka w Jónkowicach

     Chciołbych Wóm dzisiej opowiedzieć tako jedna historyjo i zachyncić Wos do odwiydzynio ciekawego miejsca, tu na tyj naszyj, rybnickij ziymi.

      Było to downo, ponad piynćset lot tymu (ok 1433 roku), kedy na Ślónsku byli Husyty, co niy ciyrpieli Pónbóczka i ludzi, co w Niego wierzyli.

     Jedyn ksióndz z Rybnika jechoł do takij choryj Baby na wieś, co była tam, kaj teraz sóm Marklowice. Wtedy niy było jeszcze autów, ani kołów, yno jeździyło sie na kóniach wszyndzie. Tyn ksióndz, co sie nazywoł Walynty, tyż jechoł na kóniu. A wtedy w tych strónach były wszyndzie yno same lasy.

     Jak jechoł tyn ksióndz Walynty bez tyn las, to dowiedziały sie o tym te Husyty i zaczły go gónić, żeby go zabić i zebrać mu tego Pónbóczka i zniszczyć, bo żech Wóm padoł, że óni byli na Niego fest ciynci.

      Jak sie tyn ksióndz Walynty kapnył, że go gónióm te gizdy, to pognoł tego konia, żeby im uciyc. Jak już widzioł, że niy dowo rady uciekać, to wzión i schowoł ta hostyjo w strómie, kaj była dziupla z pszczołami, żeby jóm niy znodli ci niywierni. Ón sóm zaczón uciekać dali, ale coroz bardzi go dogóniali, bo kóń mu już zaczón słabnyć i w kóńcu dopadli go w takij dolinie i zabiyli.

     W miejscu tym, kaj zabiyli tego ksiyndza pokozała sie woda i beztóż nazwali go
Studziynka

 


      W nastympnych wiekach zapómnieli pomału o tym, dopiyro w XIX wieku ksióndz Bolik, za to że odzyskoł zdrowi po ciynzkij chorobie, wybudowoł w Studziynce kapliczka murowano (poświyncono w 1895 roku). Koło niyj na piynćset lot śmierci ksiyndza Walyntego zbudowali w latach 30 - tych XX wieku grota z figuróm Paniynki Maryje.     Słyszoł żech, że bez wojna miyszkoł w Studziynce jakiś pustelnik, ale o nim niy wiym nic wiyncy, beztóż Wóm niy opowiym.

     Po wojnie Studziynka ta została trocha zniszczóno przez te szkody gornicze z gruby, zalywała jóm woda, popynkały ściany, ale teraz zaś zostalo to poodnowiane, kapliczki wybudowali nowe i jest tam fest piyknie.

     W miejscu, kaj tyn ksióndz Walynty schowoł Pónbóczka do tyj dziuple ludzie zbudowali drzewianny kościółek (ok 1670 roku) i stoi ón do dzisiej. Pod ołtarzym w tym kościółku jest piyń s tego stróma, co mioł ta dziupla, a kościółek je pod wezwaniym Bożego Ciała.

      W Studziynce od lot, kożdo drugo niedziela maja przijyżdżo Biskup i odprawio Mszo. Sóm tam też odprawiane Nabożyństwa Fatimski kożdego 13 dnia miesiónca w letnij porze od maja do października

      Jakby kery z Wos mioł chynć i czas to możecie sie kedy wybrać do tyj Studziynki i kościółka. Idzie tam dojechać autym, na kole, abo jakimś inkszym autobusym.

      Kościół je oddalóny od Studziynki jaki 2-3 km, to idzie se zrobić fajny szpacyr.

      Przi studziynce idzie posiedzieć w lesie na dece, napić sie świyntej wody, zrobić jakigo grilla. Jo też staróm sie tam jeżdzic czynsto i Wos do tego namawióm, tych z bliska i tych z dalsza.

      Opowiedziołżech Wóm, tak jak żech umioł o tyj Studziynce i ksiyndzu Walyntym, możno kero data, czy inkszy fakt sie niy bydzie zgodzoł, ale o tym możecie se poczytać w móndrych ksiónżkach, a jo chcioł żech Wóm yno pokozać, że tako Studziynka, tu na naszej rybnickij ziymi je i że warto jóm kedyś odwiydzić, do czego zachyncóm Wos wszystkich


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}