Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.26


Na Antarktydzie


Ze seryje 'O Tigrze we fligrze”


Zaczło sie prawie lato.

Żodyn ni może za to,

Że słóńce tak fest grzeje.

Z Tigra sie tyż pot leje,

Tóż postanowiół to zmiynić

I dotrwać do jesiynie.

"Jo sie sam piyk nie byda.

Leca na Antarktyda.

Trza zwiydzić coś nowego."

Tóż sie wybiera na biegun.

Polecioł kot bez lato

I nie doł pozór na to,

Że mo wrazić do tasze

Jakiś zimowe zapasy.

Fliger już w lufcie leci,

Wpod do śnieżnej zamieci,

Tiger za kerownicóm,

Nie jedne już przeżół w życiu,

Tóż tak sterami krynciół,

Aż wylóndowoł ...w zumiyncie.

"Skónd sam je tela śniega?

Sam chyba sznyjflug trzeba."

Ledwa z fligra wyskoczół,

Jak w lodówce sie poczuł.

"Jaaaak saaaam je ziiiima."

To wcale nima

Śmiyszne.

Piyrsze,

Co zrobiół,

Szczewiki obuł.

Potym wzión rynkawiczki.

Pazury gołe mioł dycki,

Dyć tukej doł za wygrano.

"Jak móm Tiger na miano,

Jeszcze sie nie zdarziło,

Żeby tak zima było."

Niż jeszcze w dróga wyruszół,

Oblyk tyż czopka na uszy.

Idzie Tiger w zamieci

I widzi, że coś leci.

Zaroz mu zrzedła mina,

Bo nie poznoł pingwina.

" - A ty skónd żeś sie znod?"

" - Jo je wandrowiec, kot,

I ida prosto na biegun."

" - W takim ogrómnym śniegu?

Czy ty sie dobrze czujesz?

Dyć cie tyn śniyg zasuje."

Tiger sie trocha znerwowol,

Że ktos mu rozkazowoł.

Już go to z leksza mo!

" - A tyś je kto?"

" - Jo je pingwin, ptok."

Tiger aż na rzić siod.

" - Ty sie żurym nie kidej,

Ty przeca ni mosz skrzideł!

Kej chcesz udować ptoka,

To furgnij mi sam trocha."

" - Jo furgać nie poradza

I sie z tobóm nie wadza,

Yno ci radza:

Lepij

czekej, aż sie ociepli.

Móm do cia rada:

Póć zy mnóm do stada.

To je ryzyko

Iś tak daleko,

W tako pogoda.

Szkoda

By cie było."

Zrobiło

Sie kotu żol,

Że sie z pingwina śmioł.

"Odwiydza te pingwiny,

Chocioż na dwie godziny."

Zostoł dłóżyj, do rana.

Dali mu napić sie tranu.

Choć woli wypić mlyko,

To bez sprzeciwu łyko,

Bo go łómie fest w kościach.

Pingwiny lyczóm tak gościa,

Bo sie nadziwić niy mogóm,

Tóm jego opowogóm,

Że tela zwiydziół świata.

Cało chata,

Kery sie yno pomieściół,

Śłóchoł tych opowieści.

Zaprzoli kotu,

Tóż nie dziwota,

Że do przigody,

Skuli pogody,

Kozali mu wrócić du dóm.

Pudóm

Z nim, całym stadym, za to,

Ale dopiyro bez lato.

Odmówić ni mioł sumiynio,

Tóż plany swoji zmiyniól,

Odkopoł z zumiyntów fliger

I już je w dóma migym.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}