Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2011.12.24
Kolynda bezdómnego
 
W starym chlywiku przi familoku
Ktoś se kolynda nuci po ćmoku,
Choć go nie styko na żodno ryba
I choć Dziecióntka nie dostoł chyba,
A marzyń ón tyż niy mioł za wiela,
Chciołby kaj trefić dzisiej przociela.
Wszyscy sie skryli we swoich dómach
I sie opłatkym zaczli już łómać,
A tukej cima, cicho i gucho,
Tóż tyj kolyndy żodyn nie słucho.
Kajś tam w Betlejym je staro szopa,
Możno Dziecióntko zrozumi chłopa,
Co bez kolybki i bez oblyczki...
Ón tyż na sianie lygo sam dycki,
Dyć do żodnego nie bydzie klupoł,
Bo ón tak nisko jeszcze nie upod,
Woli se siedzieć w swoim chlywiku
I se kolynda nucić po cichu.
 
Fojerman
 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}