Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.01.31


Maskynbal, czyli zebra


Już od downa w karnawale

Robiyło sie śmiyszne wice,

Tóż muzyka z maskynbalym

Miały zwierzynta w Afryce.Kómbinuje kożdy, myśli,

Czym drugigo sam zaskoczyć,

Jak sie oblyc, co wymyśleć,

Abo, co drugimu spsocić.Żyrafa już mo plan piyrszy:

Plyjt prziciepła se na pleca,

A pod spodkiym pukel styrczy.

Już żech je kamela przeca.W co inkszego sie zabawiył

Stary wicman, hipopotam,

Bo ón skrzidła se prziprawiył

I udowoł szmaterloka.Muzykantym bydzie słoń,

Zagro walca na wesoło,

Inkszy plan mo czorny kóń -

Przemaluje sie na bioło.Siedzi kóń i farba miyszo,

Naszykowoł se do biksów,

Dyć małpice były blisko,

Óne wica robióm dycko.Klacz maluje wartko kónia,

Synek przi tym ji pómogo,

Piyrsze jedna, drugo stróna,

A na kóńcu łeb i ogón.Tańcuje zwierzónt korowód,

W roztomańtych klajdach, maskach,

W świycidełkach, kolorowo.

Twało by tak do terazka...Ale, jak to dycko bywo,

Jak zabawa two w najlepsze,

Naroz sie fest zamroczyło

I lunyło letnim deszczym.Wszyscy sie pod strómy skryli,

Czekali aż deszcz sie skóńczy

I choć mokrzi trocha byli,

Za chwila zaś było słóńce.Oroz wszyscy sie dziwajóm,

Co sie to stało terazki?

Czegoś takigo niy znajóm -

Kóń sie zrobiył cały w paski.A małpice, jak to óne,

Wica robióm wszystkim dycko,

Pyski majom roześmióne -

Namiyszały farby nitro.Tak sie wyjaśniyło wszystko,

Co sie to kóniowi stało,

Trocha zmyło sie, jak dycko,

A trocha farby zostało.I tak wtedy, przi cufalu,

Nowe zwierze tam poznali,

Królowóm maskynbalu

Wszyscy zebra obwołali.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}