Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.13


Na Antypodach


Ze seryje „O Tigrze we fligrze”


Kōnsek/fragment


Wybroł się kedyś Tiger,

Co lotoł dycko fligrym,

Wandrowiec znany na świecie.

A kaj? Możno zgodniecie?

Fliger już widać z góry,

Kiwajóm mu kangury,

Bo już je niedaleko.

Australijo już czeko.

Zaroz przed sia kajś ruszół,

Dyć w buszu sie zawieruszół,

Nie trefiół na kangury.

"Jako wylyź z tej dziury?"

Dyć w tych krzach, w takim mroku,

Nie zrobi ani kroku.

Oroz z daleka ktoś godo,

Tóż sie po cichu skrodo,

Za piyń sie schowoł w ciyniu.

To szli Aborygyni.

(...)


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}