Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.10.14


Na szlyńcuchy


Ze seryje „O Tigrze we fligrze”

 

Było to bez zima.

Kot w dóma nie wytrzimoł,

Tóż futro ciepłe oblyk

I ruszół w dróga, coby

Fligrym polecieć.

W necie

Kupiół se modne ciuchy.

Chce jechać na szlyńcuchy,

Bo chce być hokejistóm.

Fajnie i piyknie wszystko.

Choć taki je pyskaty,

Zapómnioł, że sztyry łapy

Używo cołki życi.

Tóż jako kijek chyci?

Możno bydzie tańcowoł?

Ledwa yno spróbowoł,

Zrozumioł, że ta robota,

Ni ma do kota.

Lód je dlo Tigra za gładki,

Tóż sie zdarzajóm przipadki,

Że lecóm szlyncuchy do góry,

A nosym robi dziury

W lodzie.

Może

Zacznie po lodzie lotać?

Przeca to je dlo kota

Fajno graczka.

Zaczła

Sie kómedyjo,

Teraz dopiyro.

Ledwa do przodku ruszół,

Już jechoł po lodzie na brzuchu.

Nabiół se tela gruczy,

A jeździć sie nie nauczy.

"Tyn lód je dło mie za gładki!

Jeszcze połómia se łapki."

Pociep szlyńcuchy z boku

I stowo po bosoku.

Po mału, dowo pozór,

Coby nie dropać lodu.

Teraz widac dopiyro,

Jak śmiysznie łapkami przebiyro.

Co Ci sie stało kotku?

"Łapy mi marznóm od spodku.

Uziómbo mie. Pómocy."

Wartko z lodu zeskoczół.

Szlyncuchy zaroz sprzedoł,

Wystawiół ich na allegro.

"Nie byda ulygoł modzie.

Niech myszy se jeżdzóm na lodzie!"

 

 

 

Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}