Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Linki
Velorex
Godōmy po naszymu
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
O mie
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Wożymy
Rybnicki rōnda
V Diktand Godki Ślōnskij
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2011.11.13


Gupio koza


Zgroza. Jedna koza

Nie chciała sie z krowóm

Podzielić trowóm,

Bo narzyko, że ji nie styko,

Trowy na mlyko.

Krowa jóm bodła, aże sie znodła

We chlywiku. Wiela kwiku

Było przi tymu! Czymu?

Bo jóm wieprzek z kopyta

Odegnoł od koryta.

Myśli, że przyndzie ku kuróm,

Ku grzyndzie, dziuróm.

Dyć jóm kokot, na tym dopot

I po krziżu piere. Biere

szłapy za pas, głodno cały czas.

Kaczora mijo z daleka,

Bo wczora z leka

Skrzidła jego poczuła.

Z gónsiorym układy popsuła,

Tóż szkubać przi nich ni mógła,

Bo kedyś pilynta pobódła.

Koło parzoka trefiła pultoka.

Tyn ji pokozoł, co zrobić z kozóm.

Tak zabulgotoł, aże przi wrotach

Sie znodła. Głodno.

A mógła z krowóm

Podzielić sie trowóm.


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2018 {Fojerman}