Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2011.11.13

Gupio koza

Zgroza. Jedna koza
Niy chciała sie z krowōm
Podzielić trowōm,
Bo narzyko, że ji niy styko
Trowy na mlyko.
Krowa jōm bodła, aże sie znodła
We chlywiku. Wiela kwiku
Było przi tymu! Czymu?
Bo jōm wieprzek z kopyta
Ôdegnoł ôd koryta.
Myśli, że przyndzie ku kurōm,
Ku grzyndzie, dziurōm.
Dyć jōm kokot na tym dopod
I po krziżu piere. Biere
Szłapy za pas, głodno cały czas.
Kaczora mijo z daleka,
Bo wczora z leka
Skrzidła jego poczuła.
Z gōnsiorym układy popsuła,
Tōż szkubać przi nich ni mōgła,
Bo kedyś pilynta pobōdła.
Koło parzoka trefiła pultoka.
Tyn ji pokozoł, co zrobić z kozōm.
Tak zabulgotoł, aże przi wrotach
Sie znodła. Głodno.
A mōgła z krowōm
Podzielić sie tōm trowōm.

Fojerman


 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}