Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2006.09.26


Nasza prziroda


Musza ci pedzieć, ty nasza ślónsko przirodo:

jak cie yno spómnia, to czuja sie tak młodo,

choćbych sie wczora urodziył. Yno bych chodziył

po tych lasach, łónkach i polach... Bardzi wola

w niedziela do lasa pojechać se na kole,

niż w dóma sie objodać przi świóntecznym stole.

Tam szumióm strómy: świyrki, brzozy i brzimy.

Tak fajnie wóniajóm. A te dymby olbrzimy

ciynia trocha dajóm. Tak se siedna, zamyśla,

wiersz ułoża w głowie, kery Wóm potym wyśla.

Tak fajnie, słowo po słowie, mi sie to skłodo,

jak słóchóm tych ptoków i siedza se nad wodóm.

Niy ma lepszego miejsca od tych naszych lasów,

kaj idzie se oddychnyć, jak mosz chwila czasu,

czy to na wiosna, bez lato, czy zima. Niyma

tu różnice, bo kto przirodzie naszej przaje,

tyn kołym, czy na nartach zrobi se trzi raje,

świyżym luftym dychnie, we wieczór, abo z rana.

Na dzisio styknie. Biercie przikład z Fojermana.Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}