Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2016.12.21


Jezusek mały


Podle melodyje „Dzisiaj w Betlejem”


1.Jezusek Mały, Jezusek Mały

dzisiej sie narodziōł,

we szopie w sianie, we szopie w sianie,

płacze z zimna, z głodu.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


2.Pastuszki z pola, pastuszki z pola

wartko przileciały,

bo tyż Dzieciōntku, bo tyż Dzieciōntku

pokłōnić sie chciały.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


3.Za nimi lecōm, za nimi lecōm:

wōł, ôsioł, a baran,

bo tyż chcōm przeca, bo tyż chcōm przeca

klynknyć na kolana.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


4.Gwiozdka na niebie, gwiozdka na niebie

drōga pokazuje,

coby trefiyły, coby trefiyły

ze Wschodu Trzi Króle.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


5.Prziwiōźli złoto, prziwiōźli złoto,

kadzidło, a mirra,

bo tyż sie chcieli, bo tyż sie chcieli

pokłōnić na chwila.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


6.My tyż pujdymy, my tyż pujdymy

do Betlyjki możno,

bo śpiywym chcymy, bo śpiywym chcymy

Dzieciōnteczko ôgrzoć.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


7.Pōdź z nami do dōm, pōdź z nami do dōm,

bo tam mosz wygoda,

a wejź ze sobōm, a wejź ze sobōm:

pokōj, przoci, zgoda.


Mamulka Maryj,

a Zefek Stary

sianka pod głōwka

kładōm do żłōbka,

przikrywajōm deczkōm,

a nad kolybeczkōm

nynej, nynej mu śpiywajōm.


Fojerman

 

 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}