Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Wspōmniynia ze trefu Velorexa w Dobrem w Orlickych Horach w Czechach

Dobre w Orlickych Horach


    Tref we Dobrem zaczōn sie dłō mie we sztwortek, 5 lipca rano, za dziesiynć szejś, jak żech wyjechoł Velorexym z Rybnika. Posłōchoł żech mojigo kamrata „bolka” z Wielkopolski i uznoł żech, że trza uciyc przed tymi hicami, a przed zatkanymi drōgami w połednie. Jechol żech bez Racibōrz, Prudnik, Nysa, na Kłodzko. Drōga przeleciała mi dobrze, keby niy mgła w Raciborzu, a objazd kole Prudnika. Kole pōł jedynostej znod żech sie pod Twierdzōm Kłodzko, kaj już na mie czekoł kamrat bolek. Po prziwitaniu sie i wypiciu czegoś zimnego wybrali my sie podziwać na ta twierdza. Wybrali my pywnice, podziymne labirynty, bo tam było chłōdnij. Po tych pywnicach chodzili my kole godziny, dyć potym na dworze zrobiło sie jeszcze cieplij, tōż uznali my, że muszymy sie stracić kajś do ciynia. Mieli my czekać jeszcze na kamrata z Dolnego Ślōnska, ale uznali my, że ruszymy dalij w strōna Dusznik, a ōn przijedzie prosto tam za nami. We Dusznikach, we sklepie, kupili my potrzebne materiały, chlyb, biksy z miynsym, wōszt, atp, we kantorze wymiyniłi my złotki na korōny i już we trzech z quhcikym ruszyli my kole trzecij po połedniu z Dusznikōw do Dobrego bez granica w Lewinie Kłodzkim. Na miejscu pokozało sie, że sóm już możno ze 2-3 Velorexy z Czechōw, ale je dużo miejsca nad rzykōm w ciyniu, pora metrōw dalij basyn z wodōm, tōż wartko my postawili namioty i zaczli my prōbować zimne pici. Tref mioł sie zacznyć dopiyro we piōntek, ale w Czechach mieli sztwortek a piōntek świynta, tōż ludzie zjyżdzali sie cały czas. Do wieczora zjechało kole 15-20 hadrakōw, była muzyka, kōmpani we wodzie, a tak skōńczōł sie piyrszy dziyń trefu. Piōntek to bōł dziyń wycieczek. O dziesiōntej rano pojechali my do Rychnova nad Kneżnou, do kōmyndy straży, a potym do browaru tyż w Rychnovie. Po drōdze wleźli my do jakigoś szynku przi drōdze co zjeś. Po wycieczce zaś basyn, kosztowani czegoś zimnego, muzyka a rozprowiani w ciyniu pod strōmami o tym „jako to piyrwej bywało”. We sobota Czechy miały na trefie jakiś zawody, kōnkuryncyje, ale my se dali z tym pokōj i my se czas po swojimu zagospodarowali. Kole połednia pojechoł du dōm kamrat quhcik, za to przijechoł raVal. Wybrali my sie Velorexami do Solnic, pod fabryka, kaj ich skłodali 40, abo 50 lot tymu, tōż idzie pedzieć, że wrōciły sie ōne do miejsca swojich „narodzin”. Po wycieczce mieli my chwila na zwiydzyni Dobrego, tōż pospacyrowali my trocha, i nawiydzili my jakoś karczma po drōdze na coś mokrego, a zimnego. Kole sztwortej po połedniu zaczli sie zjyżdżać Czechy ze swojich zawodōw. Bezmała było ich 50 na zawodach, a wszystkich dokupy kole 55-60, z tego 3 ze zagranice :) Pogoda dopisała, we sztwortek, a piōntek trocha pogrzmiało, a popadało, ale tak spokojnie, tōż yno luft sie trocha ochlōdziōł. Tak prziszła niedziela a rano trzabyło sie zbiyrać a wracac du dōm. Z Dobrego pojechali my z bolkym, a raValym kole dziesiōmtej rano, po drōdze stanyli my na chwila nad stawym („rybnikym') w Lewinie Kłodzkim, a potym już do Klodzka, kaj od nas odjechoł bolek, a my z raValym bez Nysa, Kyndzierzin, a Rudy przijechali my du dōm kole pōł sztwortej . Wiyncyj niy pamiyntóm skuli tych hicōw, ale możecie sie podziwać tyż na pora fotek.


Fojerman

 

Mapka
 
Piyrszy przistanek w Maciowakrzach
 
Na tankszteli w Złotym Stoku
Twierdza Kłodzko
 
Widok z Twierdze

Już  w Dobrem
 
Nad rzyczkōm kajś kole krzoczka
 
Velorexy w Dobrem
 
Pływani na lkrze
 
We Solnicach, kaj Velorexy sie "narodziły"
 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}