Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

 2010.02.10


Karnawał we chlywie


Stoji stary kóń we chlywie

I mierznie mu sie okropnie.

Łepóm tak krynci i ziywie,

Czasym w słómie szłapóm kopnie.


Nie chcóm kónia wziónś do pola,

Bo za oknym meter śniega,

Tóż to jeszcze nie ta pora.

Jakoś czas se zajónć trzeba.


Zarżoł kóń na cały chlyw:

Przeca kóńczy sie karnawał,

Tóż stowejcie, bo trza by

Zrobić se jako zabawa.


I już klacz pod parza trzimie

I wywijo naokoło.

Żodyn w chlywie już nie drzimie.

Wszyscy bawióm sie wesoło.


Kokot zapioł im do taktu.

Już tańcuje cielik z krówóm,

A za nimi kaczor z kaćzkóm

Tyż „kaczuszki” kryncóm zdrowo.


Z drugij stróny przed chlywikym,

Tańcuje też jedna pora:

To wywijio z wielkim kwikym

Wieprzek i jego maciora.


Tańcujóm już wszyscy, wszyndy.

W stodole sie trzynsóm wrota.

Kury zeskoczyły z grzyndy

I sie pieróm o kokota.


Jak sie bawić, kóń pokozoł.

Tak do rana tańcowali.

I im teraz warcij możno

Wiosna przidzie, a śniyg staji.


Wszyscy w chlywie radzi sóm,

Yno kokot jakiś w złości,

Przedeptuje z kónta w kónt,

Bo mu kury kożóm pościć.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}