Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Szpacyjka
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
Zwyrtki III
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Ślabiczka II
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Grabowina, moji gniozdo
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2007.11.22

Downi na Ślónsku


Inakszy było kedyś na Ślónsku,

Ludzie bawiyli sie sam durch,

Jedyn drugigo, sómsiada - sómsiod,

Traktowoł jak prawdziwy druh.A nóm sie tynsknióm tamte klimaty,

Bo nóm sie marzóm zaś tamte dni,

Te z opowiadań mamy i taty,

Nóm sie to dycko po nocach śni.

Czy bezrobotny, czy tyż panoczek,

Chynć do zabawy dycko mioł,

Bo kożdy Ślónzok mioł przijaźń w zocy,

Jedyn drugiymu bezto przoł.A nóm sie marzóm te stare czasy,

Jak my w niedziela do parku szli,

Abo fojery były pod lasym.

Czy wrócóm jeszcze kedyś te dni?
Bez cały tydziyń Ślónzok harowoł,

Tyroł i robiył, jak za dwóch,

Ale w niedziela, już zaś na nowo,

Dychnyć przi piwku przeca móg.My pamiyntómy o tych przipadkach:

Miało sie w kapsie grosików piynć,

Tóż na muzyka brało sie babka,

Do tańcowanio kożdy mioł chynć.
My pamiyntómy o tych muzykach,

Jak to na cyji Francik groł,

Fajnie sie było tak pospotykać,

Tóż tam z uciechóm kożdy szoł.Dzisiej sie chowie kożdy w chałupie,

Choćby sie jedyn drugigo boł,

A jak mu sómsiod w dźwiyrze zakłupie,

To sie go spyto: co żeś zaś chcioł?
Kery poradzi to wytłómaczyć:

Kto do zabawy chynć nóm skrod?

Trza odbudować przijaźnie nasze,

Z downego Ślónska, z tamtych lot...


Fojerman 
Copyright (c)2009-2024 {Stanisław Neblik - Fojerman}