Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2007.11.22

Downi na Ślónsku


Inakszy było kedyś na Ślónsku,

Ludzie bawiyli sie sam durch,

Jedyn drugigo, sómsiada - sómsiod,

Traktowoł jak prawdziwy druh.A nóm sie tynsknióm tamte klimaty,

Bo nóm sie marzóm zaś tamte dni,

Te z opowiadań mamy i taty,

Nóm sie to dycko po nocach śni.

Czy bezrobotny, czy tyż panoczek,

Chynć do zabawy dycko mioł,

Bo kożdy Ślónzok mioł przijaźń w zocy,

Jedyn drugiymu bezto przoł.A nóm sie marzóm te stare czasy,

Jak my w niedziela do parku szli,

Abo fojery były pod lasym.

Czy wrócóm jeszcze kedyś te dni?
Bez cały tydziyń Ślónzok harowoł,

Tyroł i robiył, jak za dwóch,

Ale w niedziela, już zaś na nowo,

Dychnyć przi piwku przeca móg.My pamiyntómy o tych przipadkach:

Miało sie w kapsie grosików piynć,

Tóż na muzyka brało sie babka,

Do tańcowanio kożdy mioł chynć.
My pamiyntómy o tych muzykach,

Jak to na cyji Francik groł,

Fajnie sie było tak pospotykać,

Tóż tam z uciechóm kożdy szoł.Dzisiej sie chowie kożdy w chałupie,

Choćby sie jedyn drugigo boł,

A jak mu sómsiod w dźwiyrze zakłupie,

To sie go spyto: co żeś zaś chcioł?
Kery poradzi to wytłómaczyć:

Kto do zabawy chynć nóm skrod?

Trza odbudować przijaźnie nasze,

Z downego Ślónska, z tamtych lot...


Fojerman 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}