Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2010.11.10


Na Bergamutach


ze seryje „O Tigrze we fligrze”


Na Wyspach Bergamutach,

Bezmała je kot w bótach,

Dyć Tiger z tego je znany,

Że to je kot fest cwany,

Tóż nie wierzi w ta bojka.

Sojka

Godała mu o tym,

Że sie trefiyła z tym kotym.

„Dyć, ta plotkara staro,

Nie poradzi roz za rok

Wybrać sie za morze,

Tóż skónd óna może

Znać taki historyje?”

Tiger już ledwa żyje,

Ciekawość go zżyro z pojstrzodka.

„Jak słysza tako godka...

Sóm to obadać musza.

Wczas rano tam wyrusza.”

Z taszóm na plecach, z hutym,

leci na Bergamuty.

Fligrym je tam roz – dwa,

Tóż teraz yno trza

Rozejrzeć sie dookoła.

Stoła

Tam brzózka nad rzekóm.

„Sam chwila dychna, zaczekóm,

Aż chłódni sie zrobi na dworze.

O tej porze

Wszystki koty śpióm,

Tóż jo sóm

Tyż zdrzymna sie na chwila.”

Śniła

Mu sie przikopa

I widziol przi nij kota,

A kole kota chłop

Do tej przikopy wpod.

Tiger skoczół na nogi.

„Ktoś tynie. Boże drogi.”

Już chcioł do wody skoczyć,

Jak zejrzoł go na oczy:

„Kot!

Skónd sie sam znod?”

Na dole tam w przikopie,

Keryś szłapami kopie

I sie topi.

Tiger sie tropi,

Co bydzie dalij?

Dyć prawie nadjechali

Król z królewnóm.

Zaroz na pewno

Jakiś słóżóncy młody,

Wycióngnie z wody

Baróna Barabana.

„Chyba dostana

Bzika.

Piernika,

Co jo bych namiyszoł,

Kej bych bół wyszoł

Zza tego stróma.

Óna

Mi prowda godała,

Ta sojka.”

Bojka

Była prawdziwo.

Dłóższo chwila sie dziwoł,

Na gymbie sie zaczerwiyniół,

Że bółby wszystko pozmiynioł.

Niy móg uwierzić tym cudóm,

Tóż ruszół nazod du dóm.

Już fliger je na niebie.

„Niech kożdy siedzi u siebie.”


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}