Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2009-01-11


Nawrócyni Ślónzoka


Wiersz dostoł

WYRÓŻNIENIE
 W  

PIĄTYM
REGIONALNYM
KONKURSIE POETYCKIM
- PO ŚLĄSKU
IM.KS. NORBERTA BONCZYKA
RUDA ŚLASKA 2009


Klynkóm sam przed Tobóm, a pochylóm głowa,

Jak syn marnotrawny, po latach tułaczki.

Wybocz, Ślónsko Matko, przijmij mie od nowa,

Przitul mie do siebie, wytrzij z lica płaczki.


Choć nieroz tak było, żech sie Ciebie zaprzół,

We szkole, w robocie, jak Pón Bóczka Pieter,

Choć godać żech przestoł, a mówić żech zaczón,

Tyś je moja Matka i przajesz mi przecież.


Niy mioł żech odwagi o Cia sie upómnieć,

Jak Cie opluwali, chcieli wiara złómać.

Choć byłaś schowano, niy móg żech zapómnieć,

Czuł żech Cie we sercu, trzimoł żech Cie w dóma.


Przichodza z pokoróm, bo wiym, że wyboczysz.

Choć żech człowiek słaby, a nieroz żech zgrzeszół,

W kóńcu żech zrozumioł, przejżoł żech na oczy,

Wracóm sam do Ciebie, a szukóm pómocy.


Fojerman


 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}