Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Ô tekstach na giskanie.


Piyrsze teksty na giskanie pisane były kole 2004 roku, a pisane były podle polskich literek (z wyciepaniym „ą” i „ę”), a z czasym zaczło sie to miynić na pisani podle czyńściowego ślabikorza  z literkami ślōnskimi („ō” i „ô”). Z tekstōw z czasym zaczła sie tyż tracić literka „ó” a sōm yno „u” a „ō”. Stare teksty zostały przeważnie po starymu bez zmian, trocha skuli braku czasu na przepisowani tego, a trocha po to, coby pokozać, jak sie te moji pisani zmiynio z czasym.Tōż, jak by mi dzisiej prziszło pisać te stare teksty, to wyglōndały by ône możno trocha inakszy, były by pisane inkszymi literami, ale tyż możno i niykere słowa były by inksze. Jynzyk ślōnski pomału sie standaryzuje, tōż i moji pisani sie pomału standaryzuje, tako mōm nadzieja.


Fojerman 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}