Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

2017.09.25


Dziyń bez auta, abo walka z kōmputerym


    Zrobiōł żech se dzisiej taki dziyń bez auta, a jeździōł żech na kole, coby posłać paczka bez „InPost”. Pora razy żech już ôdbiyroł paczka z tych jejich paczkōmatōw, ale piyrszy roz żech chcioł jōm posłać. Zaczōn żech ôd przeglōndanio we internecie strōny tego „InPosta”. Piyrsze chcioł żech posłać paczka bez rejestrowanio sie tam u nich, ale za kożdym razym wychodziyło mi to drogszy niż ôtok, jak kurier przijechoł dō mie du dōm, a wziōn se sōm ta paczka. Uznoł żech, że to je niymożliwe, że musza sie tam u nich „zapisać”, a ta paczka zawieza im sōm do tego paczkōmatu. Walczōł żech z tym ze dwie godziny, a na kōniec sie pokozało, że tyn program je chyba mōndrzejszy ôdy mie, bo niy poradza go pojōnć, kaj tam mōm co powypisować. Na kōniec żech uznoł, że wezna koło, a zajada do „Pōnktu ôdbioru paczek”. Tak żech tyż zrobiōł, ale sie pokozało, że tam idzie yno „ôdebrać” paczka, ale ôni ôdy mie paczki niy ôdebierōm. Tōż zaś żech bōł w tym samym miejscu, chocioż trocha wiyncyj żech sie tam dowiedzioł ô tym posywaniu paczek bez tyn paczkōmat. Wrōciōł żech sie nazod du dōm, a zaś żech siod ku tej krzini, a zaczōn żech klikać. Możno z godzina zetwało, sztyjc czegoś ôdy mie chcioł tyn program, „uzupełnij dane”, „brak środkōw na kōncie”, „te pole je wymogane”, ale jakoś sie udało, a na kōniec żech wydrukowoł „etyketa do nadanio paczki”, a kozoł mi jechać do paczkōmata. Wziōn żech zaś koło, brele, bo wiym, że tam kepsko widac na tych paczkōmatach, a jada. Piyrsze paczkōmat sie zy mnōm grzecznie prziwitoł, a spytoł sie, co chca zrobić? „Nadać paczka”. Tōż „pokoż mi paczka, abo napisz jejij nōmer”. Pokazuja mu ta paczka, ôbracōm z kożdej strōny, ale nic. Ślepy i kōniec. Tōż biera brele, bo jo tyż je ślepy, a klupia mu tyn nōmer, chyba ze trzidziyści cyferkōw. Na kōniec padōm se, ciekawe , czy żech sie pomylōł, ale „ida dalij”, jak mi kozoł paczkōmat, a sam chlast, dźwiyrka sie ôtwarły, tōż jo wartko tyż prask, paczka do pojstrzodka, a prask dźwiyrkami, coby sie niy rozmyślōł tyn pierōńszczok, a jeszcze czego ôdy mie niy chcioł, ale ôn mi padoł, że to je „wszystko na dzisiej”, a „do widzynia”. Tōż jo cały zgrzoty ze strachu siod żech na koło, a pojechoł żech du dōm. Teraz przidzie mi yno czakać, czy paczka dōńdzie tam kaj mo, abo jeszcze sie „wrōci”. Tak to je z tymi „nowościami”, niy poradzōm za pierōna nas starych zrozumieć.

Fojerman

 

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}