Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

 

2010.03.16


Program


           Jo dycko słyszoł, że „z urzyndnikym sie nie wygro”, bo „urzyndnik je najważniejszy”, a sam sie ostatnio pokozało, że je „ktoś”, kto poradzi wygrać z urzyndnikym. To je „program” kómputerowy. Z urzyndmikym możno nie idzie wygrać, ale idzie sie powadzić, a programowi ani urzyndnik nie poradzi dać rady.


             Mioł żech ostatnio zapłacić podatek za chałupa. Podatków żodyn nie chce płacić, ale kej trza, to trza. Do zeszłego roku trza było jechać do urzyndu, do kasy, stoć pół dnia, co by szło zapłacić, ale teraz je „program”, tóż ni ma z tym problymu. Wszystko je we kómputerze, kożdy mo swoj kod, je numer kónta, tóż idzie zapłacić jako sie chce i kedy sie chce, choćby bez internet.


               Nó ja, ale przeca ni może być za prosto. Jo móm chałupa na pół ze siostróm, tóż dycko my dostowali jedna decyzjo, ale na tym stoły dwa nazwiska. Latoś decyzjo dostoł żech yno jo. Przeca to ni ma nic takigo, bo poradzymy podzielić to na pół, tóż sie dogodómy. I sam sie mylicie. Siostra we swojij połówce wynajmuje lokal znajómym na dzialalność gospodarczo. Sama nie prowadzi dzialalności, a podatek płaci dużo wyższy, tóż ta różnica może se odliczyć od dochodu. Nó ja, ale jako odliczyć se podatek, kerego óna nie płaci, bo ón je na mie.


                   Jednak trza jechać do urzyndu. Piyrszo sprawa: kaj sam zaparkować? Je 15, tóż pół miasta przijechało zapłacić podatek. To nie szkodzi, że idzie zapłacić na poczcie, w banku, bez internet, to nie ważne, że idzie zapłacić dwa dni przed, abo dwa dni po (urzónd nie biere odsetek za te pora dni), przeca pisze : termin 15, tóż wszyscy ruszyli i stojóm po pora godzin przed kasami. Je jeszcze dyscyplina w narodzie:)


                  Na szczynści jo nie stoja w tej kolejce, ale ida do biura zmierzić sie z urzyndnikym i z” programym”. Urzyndniczka grzecznie tłumaczy, że majóm nowy program i tam mo zaznaczóne, że posłać decyzjo piyrszymu współwłaścicielowi. Jo tłumacza urzyndniczce, że siostra potrzebuje mieć kwitek na siebie, że óna zapłaciła podatek. Decyzje nie idzie zmiynić, trza jóm anulować i wydać nowo. Nie styknie zapłacić na siostra, bo Urzónd Skarbowy może chcieć widzieć decyzjo. Coby wydać nowo decyzjo, musza jechać po siostra, bo óna musi jóm odebrać. Do godziny sóm my nazod, drugi roz trza płacić za parking, tóż już by my mieli na te opłaty na poczcie.


                  Teraz zaczyno sie walka z programym. Tłumacza babie, że styknie yno dopisać nazwisko siostry na tej decyzji. Ale kaj! Przeca my nie sóm małżyństwym, tóż ni mogymy być na jednej decyzji dokupy. Dwanoście lot tak my dostowali te decyzje i mógło być. Ale nie było wtedy programu. Żeby wydać nowo decyzjo, to piyrsze trza staro anulować. Pół godziny klikanio, pisanio i w kóńcu sie udało. Teraz trza wydać nowo decyzjo. Godóm babie, że styknie jedna na siostry, bo jo już móm swoja. Ni ma szans! Program sie na to nie zgodzi. Muszóm być dwie decyzje, do kożdego osobno. Moja bydzie tako sama, jak ta staro, bo przeca nazwisko było na mie, a inksze dane sie też nie zmiyniom. Siostra dostanie ta sama decyzjo ze swojim nazwiskym. Tóż możno chocioż tych kwitków do płacynio nie trza drukować. Na decyzji wszystko pisze: adres urzyndu, numer kónta, kod podatku, wielkość, terminy płatności, tóż jo to bez internet se zapłaca. Ale przeca je program. Z nim jeszcze żodyn nie wygroł, tóz kwitki muszóm być wydrukowane. Mój je taki sóm, jak tyn anulowany, a od siostry mo nazwisko inne yno. Żeby było śmiysznie, to na decyzji pisze, że wszyscy współwłaściciele dostowajóm podatek naliczóny w pełnej wysokości, a może zapłacić jedyn, abo oba w dowolnej proporcji. Tóż: jak zapłaci jedyn, to drugimu te kwitki nie sóm potrzebne, jak zapłacóm kożdy po trosze, to kwitki tyż sóm do wywalynio, bo na nich stoji kwota całego podatku i trza wypisować inksze kwitki. Ale „pan program” nie do sie przekónać i drukuje, jak leci z wiyrchu na dół.


                W kóńcu – jest. Udało sie. Mómy nowe decyzje. Ale to przeca nie znaczy, że już je kóniec. Decyzje trza odebrać. Tóż zaś kożdy dostowo swoji „potwierdzyni otrzimanio przesyłki polecónej” I tak po dwóch godzinach walki z programym pojechali my dudom z kupkóm żodnymu niepotrzebnej makulatury. W dóma stykło jeszcze yno włónczyć kómputer, zalogować sie i zapłacić podatek przez internet. Bo przeca je program.


                Teraz już sie nie dziwia wiadómościóm, że kożdy rok wycinajóm w Puszczy Amazóńskij lasa wielkości Polski. Przeca tak koże program.


             Tak se myśla: rzóndzi jeszcze człowiek tymi kómputerami, czy już pomału óne nim.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}