Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Piszymy po ślónsku...
 
Kónkurs skóńczóny - WYNIKI
 
Na strónce "Nasza klasa" na forum "Piszymy po ślónsku..." ogłoszóny je kónkurs na najlepszego pisarza po ślónsku dlo dziecek.
 
Skóńczół sie termin posywanio tekstów na kónkurs i zaczón sie czas głosowanio, kery bydzie trwoł do 20 maja
 
Regulamin
 1. Towarzistwo Piastowanio Ślónskij Mowy „Danga”, a w jejim mianie Stanisław Neblik „Fojerman”, zaproszo na kónkurs pisanio dlo dziecek po naszymu.

 2. Na kónkurs może pisać każdy, kerymu je od 5 – 105 lot.

 3. Kónkurs bydzie wyrychtowany we internecie na strónce „Nasza Klasa”, na forum „Piszymy po ślónsku...”

 4. Głosować może każdy, kto mo swój oficjalny profil na „Naszej Klasie”.

 5. Głosować idzie yno jedyn roz i yno na jedyn tekst.

 6. Kónkurs mo pómóc, poszukać nowych ludzi, kerzi poradzóm pisać dlo dziecek.

 7. Pisać idzie podle swojigo uznanio: wiersz, bojka, rozprowka, spómniynia, atp.

 8. Proszymy Was, żebyście pisali w tradycyjnej ślónskij mowie. Nie bydymy ocyniać ortografije, proszymy ale, coby autor prawidłów, co se ich sóm obiere, używoł jednako i kónsekwyntnie w cołkim tekście.

 9. Teksty do kónkursu ni mogóm być dłógsze, jak dwie stróny we formacie A4. Każdymu autorowi pozwolómy przisłać na kónkurs yno jedyn, abo dwa (ni wiyncyj) teksty. Mogóm być pod tym samym, abo inkszym wymyślónym mianym.
 10. Tekst mo być nowy, nie śmi być dotónd nigdzi wydany, ani pokozany i ni może być rozgłoszany w inkszym miejscu do kóńca kónkursu.
 11. Do kónkursu nie bydóm dopuszczóne teksty, kere łómióm prawo, sóm w nich słowa, abo scyny niedobre dlo dzieci.

 12. Eźli taki słabości w tekście znojdymy, spómiarkujymy, abo takich słabości sie doszukómy, to wtedy dómy autorowi przodzi znać i poproszymy go, coby swój tekst zmiyniół. Dopiyro, jak autór nie bydzie chcioł tekst zmiynić, abo nóm nie do żodnej odpowiedzi, to wtedy wykluczymy jego tekst z kónkursu.

 13. Każdy, kto pośle tekst, potwierdzo w tyn sposób, że to ón go napisoł i zgodzo sie, wrazić tekst do internetu i żeby przistómpić do kónkursu.

 14. Teksty posłać idzie bez internet na adresa Fojermana: stan09@poczta.onet.pl

 15. Teksty trza podpisać wymyślónym mianym, a prawdziwe miano podać Fojermanowi do wiadómości. Prawe miano autora nie bydzie podane do jawności, a potrzebne je do posłanio nagrody. Skoro kónkurs sie skóńczy, każdy może, ale ni musi, swoji miano wyjawić.

 16. Teksty bydóm wystawióne w internecie po przipadkowym porzóndku.

 17. Po kónkursie zostawiymy wszystki teksty wisieć na strónie dwa miesiónce, a potym wymażymy wszystko. Każde inksze wykorzystani tekstu musi być domówióne z autorym.

 18. Nagrodóm w kónkursie bydzie hónorowe miano „Ślónskigo pisarza dlo dziecek”. Kto go dostanie, rozsóndzóm głosy ludzi z Naszej Klasy.

 19. Króm tego, Towarzistwo Piastowanio Ślónskij Mowy „Danga” nagrodzi ksiónżkami trzi najlepsze teksty, wedle uznanio jury „Dangi”. Nagrody poślymy pocztóm.

 20. Teksty możecie posywać do 15 kwiytnia 2010.

 21. Do internetu wrażymy teksty do 20 kwiytnia 2010.

 22. Wybiyrać najlepszy tekst bydziecie mógli od 20 kwiytnia do 20 maja 2010

 23. Wyniki podómy do wiadómości do 31 maja 2010

 24. Kónkurs może być przerwany w każdej chwili (z ważnej prziczyny). Bydymy sie starali docióngnyć kónkurs do kóńca, podug naszych najlepszych chynci i możliwości.

 25. Bydymy radzi, jak docie znać o kónkursie przocielóm, abo rozgłosicie go w internecie, w radiu, abo kaj sie Wóm jeszcze spómni. Nie zachwolejcie jednego tekstu – ludzie majóm se sami wybrać najlepszy, wedle swojigo zdanio.

 26. Wiynszujymy fajnej zabawy

 
Fojerman
 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}