Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2007.12.04


Życiorys


Urodziył żech sie bez lato,

rok to był sześćdziesiónt piynć.

Stasiek - miano doł mi tata,

tóż opowiym Wóm:O tych czasach lot dzieciyncych

o zabawach i o grach,

co spóminóm ich najwiyncy,

bo wert tego sóm.Chowoł żech sie w Grabowinie,

tam pod lasym wele łónk,

kaj Waldwiza, potok płynie,

tam stoł tyn mój dóm.Tam żech fuzbal groł pod lasym,

abo lecioł kajś na rabs,

pobiyli my sie tyż czasym,

znudzyni tóm gróm.Szkoła była w Radzijowie,

staro i miała piynć klas,

wspómniynia do dzisiej w głowie

siedzóm, cały czas.Podstawówka sie skónczyła,

prziszoł we świat ruszyć czas,

zawodówka przigarnyła,

zostoł Stasiek szklorz.Szyby trzaskać już żech umioł,

wojsko dało o sia znać,

keryś ó mie se przipómnioł,

tóż sie zaczła straż.Tak żech zaczón loć ta woda,

osiymdziesiónt sztyry - rok,

sóm uwierzyć już niy moga,

że to tela lot.Prziszoł rok pamiyntny, smutny,

chyba dziewiynćdziesiónt sześć,

zostoł dóm spynkamy, pusty,

a jo ruszył w świat.Tak żech prziszoł na Nowiny,

miyndzy bloki, tukej kajś,

ale w sercu, Grabowiny,

zostoł dali ślad.Wiyncy pisac niy mo synsu,

na giskana może wlyź,

kery wiedzieć chce coś wiyncy,

poszukejcie tam.Żyja tu tak, woda leja,

cicho, spokojnie, wśród Was,

już mie znocie, móm nadzieja,

to jo -


                Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}