Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2007.08.26


Te Świynte Wzgórze


Z downych wieków znane jest te Świynte Wzgórze,

Co przed Szwedym wolności bróniło,

Panna Świynto mo swój dóm na Jasnej Górze,

Nigdy bram tych zło nie przekroczyło.

Jan Kazimierz oddoł kraj nasz Ji w opieka,

Ojciec Świynty poświynciył Ji wszystko,

Śluby złożyl Prymas Tysiónclecio,

By nas pod opiekóm miała dycko.Choć w historji było wielu wrogów,

Co pod bramóm stoli w dziyń i w nocy,

Nie umieli przynś tych świyntych progów,

Panna Świynto była nóm w pómocy.

Miyj w opiece dycko nasze ziymie,

Słóż pómocóm w biydzie naszym dziecióm,

Dej im wiary w Twoja moc niezmiynnie,

Dej opieka dalszym tyciónclecióm.


Fojerman

Uwaga. Śpiywać do melodyje "Jak ten kielich"

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}