Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2007.11.11


Syn o prawdziwym Ślónsku


W Grabowinie, pod lasym, tam żech sie urodziył

I w myślach wracóm czasym. Miedzkóm żech se chodziył

Do kościoła, do szkoły.Wszystko w polu kwitło.

Teraz sóm sam ugory, życi kajś uciykło.

Poschły wszystki sośniczki, świyrki wyginyły,

Co stoły tam dycki. Kómu óne wadziyły?

Keryś wydoł wyrok, wspómniynia mi zabiyro.

Teraz widza dopiyro, jak świat mój umiyro,

Móm yno te wspómniynia, co serce radujóm.Choć jo świata nie zmiynia, prosza tych, co trujóm,

Co gruby stawiajóm i co nóm luft zatruli,

Niech yno pamiyntajóm, że to wszystko skuli

Tej ich polityki, tej całej chynci zysku

Sóm te czorne rzyki i zamiyro sam wszystko.

To, co jeszcze zostało, to chcóm zamurować,

Choćby im było mało. Nawet sztuczno trowa

Już tyż wymyślyli. Co nas jeszcze sam czeko?

Ślónsk sie przewraco, chyli. Jak jeszcze daleko?Czas sie opamiyntać i zaczónć żyć inaczyj,

Nie dać sie opyntać. Muszymy dzieckóm naszym

Tyż dać jakoś wizja, na dzieciństwo, wspómniynia,

Żeby żyli w izbach, a niy choćby w wiynziyniach.

Niy w klotkach, we bónkrach, w plastyku i betónie,

Ale w słóńcu, w kwiotkach, niech wszystko utónie.

Już je najwyższo pora, tyn nasz Ślónsk pozmiyniać,

Po hołdach i ugorach zostawić wspómniynia.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}