Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.10.08


Kwiotka na betónie


        Słóchejcie, tak se myśla, że z tóm naszóm ślónskościóm, to je tak, jak w tej mojij fraszce:Zowiściył kedyś trownik betónóm,

Że sóm taki rowne, nogi w nich nie tónóm.

Niy mosz co zowiścić, bo choć my sóm piykne,

Nigdy na betónie kwiotko nie zakwitnie .


       Te ślónzoki i ta ślónskość je jak tyn trownik. Nie doś, że go coraz bardziyj zadeptujóm i betónujóm polskościóm, to jeszcze same Ślónzoki nie poradzóm być herne z tego, co majóm. Jak tak sie dziwóm i słóchóm, to mi sie zdo, że to je taki połómany betón, a miyndzy nim we szparach wyrostajóm jakiś trowy, abo pyrz. Ani przynś po tym, bo se noga złomiesz, ani zesiyc, bo kosa wyszczyrbisz. Jo wiym, że czasy sie zmiyniajóm, nie idzie zostawić samych trowników, ale styknie kónsek piyknej grzóndki, kaj bydóm rosły gynsipympki, a inksze tulpy. A kole tego może być polski betón, szkoły, coby nie połómać se nóg, coby szło pojechać do Sosnowca, czy Warszawy i pogodać bez gańby.


         Ale z drugij stróny je też tako ślónskość odpustowo, na pokaz. Betón, a na tym sztuczne kwiotka. Możno i z daleka to fajnie wyglóndo, ale z bliska sie na to nie idzie dziwać, a żodyn szmaterlok, ani pszczoła też na to nie siednie. Ta polsko godka ze poróma ślónskimi kóncówkami, a jeszcze te słowa nie zawsze idzie powtórzyć. Na betónie nigdy kwiotka nie urosnóm, ani nie zakwitnóm. Tóż niech betón bydzie betónym, a trownik trownikym. Styknie yno trownik piyknie wypleć, podlywać, a z czasym możno zacznie zaś kwiś, a wtedy żodyn nie bydzie musioł sie gańbować z takigo trownika, czego sobie i Wóm życza.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}