Giskana Fojermana Godej, czytej a pisz jak poradzisz
 
Ślōnsk znany a niyznany
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Fraszki a powiedzynia
Linki
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Tłōmaczynia
Dlo dziecek
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek II
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Ślónsk dzisiej III
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Wiersze roztomańte
Wiersze roztomańte II
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Miszmasz
Kiczka
Rybnicki rōnda
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany


2008.09.25


Moda? Szkoda!


Godać po naszymu przichodzi do mody.

Jak grziby po deszczu wyrosły te stróny,

Kaj słowniki piszóm, na akord, na tóny.

Wymyślajóm jakiś cuda, nowomowy,

Żodyn niy pomyśli, wiela zrobiyl szkody.Porobiyli jakiś tam wikipedyje,

Kożdy podle siebie se coś tuplikuje,

Tóż człowiek, jak chińczyk sie przi tymu czuje.

Te słowa, literki, jakiś kómedyje.

Tego nasza godka przeca niy przeżyje.


Fojerman

 
Copyright (c)2009-2019 {Fojerman}